فوم یک لایه ابر مانند است که برای استفاده در زیر پارکت پهن میشود و این فوم باید ۲ میلیمتر ضخامت داشته باشد و اگر ضخامت فوم از ۲ میلیمتر بیشتر یا کمتر باشد، مشکلات فنی را به همراه خواهد داشت. فوم را زیر پارکت بر روی کف پهن می کنند تا از صدای برخورد پارکت با کف تاحد امکان کاسته شود و عایق صدا برای طبقه زیرین و همچنین عایق حرارت و برودت برای واحد مورد نظر باشد. فوم موجب می شود تا نرمی خوشایندی در هنگام راه رفتن، زیر پا احساس شود.