تاشو

این ابزار دیوار کوب برای پوشاندن نبش ها و کنج ها و حد فاصل بین دیوار و سقف بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقعی برای پوشاندن فاصله بین دو دیوارکوب مورد استفاده قرار می گیرد.

تاشو

اسکوتیا

ابزار اسکوتیا جهت استفاده در کنار دیوار کوب به طور مثال کنج های دیوار و بین سقف و دیوار به عنوان یک ابزار طرح دار جدا کننده مورد استفاده قرار میگیرد که معمولا یا از رنگ های متضاد و یا رنگهائی متناسب با رنگ دیوارکوب استفاده می گردد.

 

میت

ابزار میت جهت استفاده در کنار دیوار کوب استفاده میشود , به طور مثال دور پنجره , دور درب و قسمتهائی که در آنجا دیوار کوب تمام میشود و نیز قسمتهایی که پارکت لمینیت به اتمام می رسد استفاده میگردد.

میت